dimarts, 27 de novembre de 2012

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE MANIFEST - COL·LECTIU DE DONES EN L’ESGLÉSIA, PER LA PARITAT

En el “Dia Internacional contra la violència de gènere”, al Col·lectiu de Dones en l’Església, per la paritat, li dol, un any més, haver de continuar denunciant la violència exercida en les dones, tant en l’àmbit familiar i el professional, com en el tràfic d’éssers humans: portar persones d’un país a l’altre amb finalitats d’explotació laboral i sexual, exercint violència, coacció, amenaces, i també amb matrimonis forçats, ablacions...

Som conscients que les lleis han avançat molt respecte de la protecció de les dones. Fa menys de 50 anys aquesta violència era considerada un fet totalment privat i, fora de casos d’assassinat o homicidi, no hi havia cap regulació legal. Actualment, en la societat civil, tant a Catalunya, com a l'Estat espanyol i Europa, hi ha molta legislació contra aquesta violència de gènere.

Esmentarem:

La Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2011, relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d’éssers humans i a la protecció de les víctimes, que obliga tots els Estats de la UE a adequar els seus ordenaments a les directrius d’aquesta norma. El govern de l’Estat espanyol sempre ha estat molt poc diligent a l’hora d’aplicar la normativa europea sobre el tràfic de persones.

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció integral contra la Violència de Gènere. Ha estat una llei pionera en tot el món, si bé han mancat pressupost i voluntat per part dels agents jurídics per portar-la totalment a terme.

Les paraules que ens va deixar el cardenal Carlo M. Martini: “Els homes d’Església han de demanar perdó a les dones per moltes coses, però sobretot han de veure-les avui més com a companyes”. L’Església catòlica continua en ple segle XXI exercint aquesta violència, en no permetre que les dones siguin tractades igual que els homes i més quan s’atreveix a fer-ho en nom de Déu.

Davant el sofriment de tantes dones que pateixen violència aquí i a tot el món,
DENUNCIEM,

• la manca d’atenció per part dels governs per eliminar aquesta xacra , i

• la immobilitat de la jerarquia catòlica, que continua amb la marginació
femenina.

Com a dones cristianes AIXEQUEM EL NOSTRE CLAM per totes les que són víctimes de companys que arriben fins a matar-les, per les que són víctimes de la violència psicològica que les anul·la completament, de tràfics de tota mena i, en resum, de tot tipus de sofriments.

EN AQUEST DIA 25 DE NOVEMBRE PREGUEM A L’ESPERIT QUE ENS IL·LUMINI I ENS ENCORATGI PERQUÈ LA VIOLÈNCIA SIGUI ERADICADA DE LA TERRA I SUBSTITUÏDA PER L’AMOR, EL DIÀLEG I LA COMPRENSIÓ.

25 de novembre de 2012

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada