divendres, 11 d’octubre de 2013

MANIFEST FUNDACIONAL - Moviment de Renovació Pedagògica de Girona

Amb motiu de les  III Jornades Repensem l'Escola organitzades per SERGI, reproduïm a continuació el Manifest que es va dotar el Moviment de Renovació Pedagògica de Girona, sorgit arran de les II Jornades, en el seu acte de constitució:

 Integrem el MRP Girona les i els professionals compromesos en l'educació (formal i no formal) i en la vessant social d'infants, joves i adults en fase de formació.
L’educació és i ha de ser una prioritat a la nostra societat; en aquest moment de crisi cal un debat rigorós i constructiu per tal d'afrontar els reptes d'avui:

    Moment de reculada en serveis a la comunitat i en drets socials.
    Dificultats econòmiques de les famílies.
    Dificultats per a la conciliació entre la vida personal-familiar i la laboral.
    Moment de crisi de valors.
    Model social que afavoreix la competitivitat i el consumisme i la pobresa econòmica i cultural.
    Som professionals que confiem en nosaltres i en el valor del treball en equip per avançar, des de la pràctica, cap a una educació integral i inclusiva, que col·labori en el desenvolupament de les persones i de la societat.


 
PRINCIPIS

    La nostra mirada cap als infants i joves és positiva, els mirem com a persones en procés de creixement. El nostre rol és més acompanyar aquests processos que instruir i fer fer.
    Reivindiquem i treballem per una escola pública, democràtica, arrelada a l’entorn i a l’actualitat, laica i coeducativa.
    Defensem el model d'escola catalana arrelada a l’entorn, adequada al context sociolingüístic i coherent a les necessitats culturals, socials i lingüístiques dels aprenents. L’entenem com un model de coneixement de la
llengua i cultura del país i de convivència amb altres llengües presents a l’entorn, com ha estat fins ara que ha col·laborat a la cohesió interna del nostre país i ha estat reconegut com a model d’èxit per institucions i experts internacionals.
    Volem una escola que formi ciutadans lliures, compromesos, crítics i creatius. I això suposa fer una aposta decidida per a la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i cultural, l’equitat i la compensació davant desigualtats econòmiques o socials.


Com ho farem?

    Amb compromís personal i col·lectiu: formació permanent,  promovent la cultura,  interès per l'entorn familiar i social dels infants i joves...
    Amb imaginació: buscant nous models d'organització dels espais i els temps, d'agrupament de l'alumnat, de col·laboració amb els companys...
    Amb justes reivindicacions: ràtios, espais dignes, material, serveis (menjador, transport, lleure), condicions laborals...
    Amb capacitat de renovació, sent flexibles als canvis que la societat d’avui ens demana.
    Fent de l’educació un projecte de vida, que vagi cap a la millora de la societat en general.
    Demanant als representants polítics i socials que facin de l’educació una prioritat a nivell municipal i nacional.
    Fomentant el debat constant i la formació contínua, així com afavorint i reivindicant una formació inicial digna i de qualitat, desperta a les innovacions i canvis socials, culturals i educatiusQuè farem?


    Difondre bones pràctiques (properes, de la zona i d'altres països)
    Generar debats pedagògics entre tots els professionals del món educatiu  i presentació d'opinions i conclusions a tota la comunitat educativa.
    Difondre el continguts del document "El compromís ètic del professorat" de la Federació de MRP de Catalunya, als centres educatius i a les associacions familiars i ciutadanes.
    Reivindicar per la qualitat dels serveis públics a la infància i la joventut: Escoles Bressol, Escoles d'Educació Infantil i Primària, Instituts de Secundària, Escoles d’Adults, Centres de formació professional, Serveis Socials, Entitats dedicades al lleure  i tot tipus de centres educatius.
    Col·laborar en l'organització de les Jornades "Repensem l'escola"
    Crear grups de treball, si s’escau, per promoure un treball col·laboratiu i la innovació en els diferents camps de la tasca educativa.


”L’educació no canvia el món, canvia a les persones que canviaran el món”

(Paulo Freire, pedagog brasiler)


Girona, a 29 de gener de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada